Graffiti Remover L 630

Graffiti Remover L 630 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde Graffiti en verf verwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Graffiti Remover L 630 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van Graffiti en verf verwijderingmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Graffiti Remover L 630 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Graffiti Remover L 630 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Graffiti Remover L 630 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Graffiti Remover L 630:

 • kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
 • heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik.
 • is vloeibaar en kan gebruikt worden via sprayen, dompelen en borstelen.
 • is veilig in gebruik, door een hoog vlampunt en een lage dampspanning.
 • is biologisch afbreekbaar.
 • bevat absoluut geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen aromatische koolwaterstoffen of ander schadelijke stoffen.
 • is siliconenvrij.

Anti Graffiti Coating 660

Omschrijving:

Anti Graffiti Coating 660 is een nagenoeg onzichtbaar en ademend scherm voor buitenmuren. Anti Graffiti Coating 660 is een universele Coating ter voorkoming van het onnodig moeizaam verwijderen van allerlei soorten graffiti. In tegenstelling tot klassieke zetmeel preparaten is Anti Graffiti Coating 660 een middel op basis van diverse wassen, die diep in de ondergrond door dringen. Het nagenoeg onzichtbare en dampdoorlatende scherm draagt zorg voor een jarenlange solide vochtbarrière, welke vochtopname en zodoende dus ook mogelijke schade als gevolg van graffiti voorkomt. Anti Graffiti Coating 660 laat geen glimmende laag achter, maar zorgt dat de muur zijn natuurlijke kleur en uitstraling behoud. Anti Graffiti Coating 660 is een biologisch afbreekbare Coating voor alle poreuze ondergronden die beschermt dienen te worden tegen graffiti en andere vervuilingen. Muren die behandeld zijn met Anti Graffiti Coating 660 zijn voor een lange periode beschermd tegen weersinvloeden.

Speciale voordelen Anti Graffiti Coating 660:

 • Anti Graffiti Coating 660 is mensvriendelijk in gebruik.
 • Anti Graffiti Coating 660 bevat totaal geen schadelijke oplosmiddelen, zoals gechloreerde koolwaterstoffen.
 • Anti Graffiti Coating 660 is verwijderbaar met een ecologisch verantwoord reinigingsmiddel zoals Chemka Clean 100.
 • Anti Graffiti Coating 660 geeft een mooi gesloten film, wat doordringen van verf e.d. naar de ondergrond bemoeilijkt.
 • Anti Graffiti Coating 660 beschermt de onderlaag tegen verkleuren (QUV-test GM9125P)
 • Anti Graffiti Coating 660 geeft lagere aanbreng- en verwijderkosten dan traditionele wassen, beschermlagen en plastics.
 • Anti Graffiti Coating 660 is beter verwijderbaar dan conventionele antigraffiti coatings.
 • Anti Graffiti Coating 660 is biologisch afbreekbaar en niet brandbaar
 • Anti Graffiti Coating 660 is prettig van geur en gebruiksvriendelijk.
 • Anti Graffiti Coating 660 geeft bij een zeer dunne laag al een optimale bescherming.

Paint Remover P 625

Paint Remover P 625 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Paint Remover P 625 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verfverwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Paint Remover P 625 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Paint Remover P 625 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Paint Remover P 625 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Paint Remover P 625:

 • kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
 • NF heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik.
 • is zeer visceus en kan dus op verticale oppervlakken gebruikt worden.
 • is veilig in gebruik.
 • is biologisch afbreekbaar.
 • bevat absoluut geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen aromatische koolwaterstoffen of ander schadelijke stoffen.
 • is siliconenvrij.

Luca Solv Plus 727

Luca Solv Plus 727 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verf verwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije oplosmiddelen en oppervlakte actieve bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Luca Solv Plus 727 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verfverwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Luca Solv Plus 727 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Luca Solv Plus 727 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Luca Solv Plus 727 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Luca Solv Plus 727:

 • is aromaat vrij en heeft een frisse geur
 • is prettig en veilig in gebruik
 • is een natuurproduct
 • is biologisch afbreekbaar
 • bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1
  trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
 • is mens-, milieu- en materiaalvriendelijk
 • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend

Graffiti Remover Plus 722

Graffity Remover PLUS 722 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke biologisch afbreekbaar zijn. Graffity Remover PLUS 722 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verf verwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Graffity Remover PLUS 722 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Graffity Remover PLUS 722 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Graffity Remover PLUS 722 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaars en afbijtmiddelen.