Aqua Sol 790

Aqua Sol 790 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde industriële inkt- en verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Aqua Sol 790 is een uniek product, en is het “ecologisch” antwoord op het gebied van inkt- en verfverwijdering middelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Aqua Sol 790 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten inkt en verf welke de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Aqua Sol 790 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Aqua Sol 790 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende en chemische inkt- en verfverwijderaar.

Speciale voordelen Aqua Sol 790:

 • is 100% biologisch afbreekbaar
 • heeft een zeer lage verdampingsgraad
 • heeft een hoog vlampunt
 • is water oplosbaar en economisch in gebruik
 • is veilig in gebruik op allerlei materialen zoals: kunststof, metaal, glas, aluminium etc.
 • reinigt snel en efficiënt
 • is water verdunbaar

Aqua Sol Extra 789

Reinigingsmiddel op basis van volledig biologisch afbreekbare aromaat vrije bestanddelen, voor het verwijderen van inkt- en verresten.

Citro Sol 740

Citro Sol 740 is een ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke industriële ontvetter/reiniger op basis van een natuurlijk oplosmiddel. Citro Sol 740 is opgebouwd uit natuurlijke aromaat vrije oplosmiddelen, die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Citro Sol 740 is een product van de 21e eeuw, en is het “natuurlijkste” op het gebied van ontvettings en reinigingsmiddelen op oplosmiddelen basis. De “natuurlijke ontvettings en reinigingskracht” van Citro Sol 740 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten vervuilingen welke de doeltreffendheid en de werking van de vervuilde apparatuur belemmeren. Citro Sol 740 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar men genoodzaakt is het reinigingsmiddel af te spuiten en te lozen, zodat het in direct contact kan komen met het milieu. Gelet op het natuurlijke karakter van Citro Sol 740 is het een revolutionair product en een vervanger voor vele conventionele, milieubelastende en chemische ontvetters/reinigers op oplosmiddelen basis.

Speciale voordelen Citro Sol 740:

 • is aromaat-vrije en heeft een frisse geur
 • is prettig en veilig in gebruik
 • is een natuurproduct
 • is biologisch afbreekbaar
 • Citro Sol 740 bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
 • is mens-, milieu- en materiaalvriendelijk
 • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend

Krijtbord Cleaner 170

Reinigingsmiddel voor het verwijderen van krijtstiften e.d. op o.a. presentatieborden, groenten & fruitbordjes etc.

Flexink 165

Algemene omschrijving
Flexink 165 is een geconcentreerde, waterverdunbare reiniger op basis van volledig biologisch afbreekbare en natuurlijke oppervlakte actieve bestanddelen en detergenten. Gezien het natuurlijke karakter van Flexink 165 is het product revolutionair en een vervanger voor vele chemische, milieubelastende reinigers. Met dit product geeft Chemka International aan dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Een tijdperk dat rekening houdt met mens en milieu, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het reinigen. Flexink 165 is een zeer krachtige, geconcentreerde reiniger, die op plaatsen waar met water gewerkt mag en kan worden bovenstaande problemen oplost wat resulteert in een schone, veilige en prettige werkomgeving. Flexink 165 is de revolutionaire, volledig biologisch afbreekbare, multifunctionele oplossing voor het dagelijkse zware reinigingswerk.

Speciale voordelen Flexink 165

 • is volledig biologisch afbreekbaar vanwege haar natuurlijke oppervlakteactieve bestanddelen
  en detergenten
 • houdt bij regelmatig gebruik het volume van de rasterwals napjes optimaal
 • draagt bij tot handhaving van een goede inktoverdracht
 • regelmatig gebruiken betekent verlenging van de levensduur van de rasterwals en voorkomt
  onnodige demontage
 • is niet corrosief, dus veilig in gebruik in tegenstelling tot loog oplossingen
 • is niet brandbaar, dus geen aparte opslag vereist
 • is een multifunctioneel product en kan diverse andere producten vervangen.
  Men hoeft dus minder verschillende, vaak chemische, milieubelastende middelen op voorraad te houden.

Viltstiftverwijderaar 295

Krachtige en geconcentreerde pH neutrale reiniger voor het verwijderen van o.a. markeer stiften e.d.