Graffiti Remover L 630

Graffiti Remover L 630 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde Graffiti en verf verwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Graffiti Remover L 630 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van Graffiti en verf verwijderingmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Graffiti Remover L 630 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Graffiti Remover L 630 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Graffiti Remover L 630 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Graffiti Remover L 630:

 • kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
 • heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik.
 • is vloeibaar en kan gebruikt worden via sprayen, dompelen en borstelen.
 • is veilig in gebruik, door een hoog vlampunt en een lage dampspanning.
 • is biologisch afbreekbaar.
 • bevat absoluut geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen aromatische koolwaterstoffen of ander schadelijke stoffen.
 • is siliconenvrij.

Absoplus 530

Absoplus 530 is een Professionele absorptiekorrel, ontwikkeld voor veilig werken en een schoon milieu. Het directe antwoord in geval van lekkage, morsen en calamiteiten met vloeistoffen Absoplus 530 is een mineraal product met een uitzonderlijk absorberend vermogen. Absoplus 530 is een professionele vloer absorptiekorrel, die de zorg voor een schoon milieu combineert met veiligheid voor de mens en
aandacht voor een hygiënische werkomgeving. Absoplus 530 is qua kwaliteit en algemene toepasbaarheid
uniek op alle vloeren en ontwikkeld voor de veeleisende, beroepsmatige gebruiker.

Problematiek :

 • overal waar met vloeistoffen wordt gewerkt is de kans op lekkage en morsen zeer groot
 • deze vloeistoffen zijn vaak mens- en milieuonvriendelijk: denk aan zuren, logen en olie
 • de lekkage of vermorsing leidt vaak tot zeer gevaarlijke situaties zoals kans op uitglijden, slippen met transportmiddelen,milieugevaar, explosiegevaar.
 • bij calamiteiten dient veilig en zeer snel gereageerd te worden
 • vaak dient preventief gewerkt te worden
 • conventionele absorptiekorrels werken niet op alle vloeistoffen en het gevaar van een verkeerde keuze en dus verkeerd materiaal aanwenden verergert het probleem

Speciale voordelen Absoplus 530

 • Absoplus 530 werkt snel en doelmatig
 • Absoplus 530 is veilig voor gebruik op elke ondergrond
 • Absoplus 530 is zeer Absoplus 530 economisch in gebruik omdat het meerdere malen te gebruiken is
 • Absoplus 530 is universeel inzetbaar voor vrijwel alle vloeistoffen
 • Absoplus 530 absorbeert chemicaliën zoals zuren, logen, oliën, vetten, verf, lakken, brandstoffen,viscose en giftige, agressieve stoffen probleemloos
 • Absoplus 530 is stofarm, antislip, smeert en kleeft niet en laat geen vuilresten na
 • Absoplus 530 is een natuurlijk product

BIO-LUBE 892

Bio-Lube 892 is een veilig en hoogwaardige PTFE(teflon)-olie op basis van een geconcentreerde dispersie van homogeen verdeelde colloïdale PTFE(teflon)-deeltjes in een biologisch afbreekbare olie. PTFE(teflon) is bestand tegen zeer hoge vlaktedrukken en heeft een uitermate lage wrijving`s coëfficiënt. Zelfs bij zeer geringe smering verhinderen de grote aantallen PTFE(teflon)-deeltjes een materiaal-op-materiaal contact. De “extreme smeringkracht” van Bio-Lube 892 hecht zich gemakkelijk op allerlei soorten materialen, terwijl de “wrijving” zorgt dat het gelijkmatig verdeeld wordt. Bio-Lube 892 is speciaal ontwikkeld als smeermiddel met een enorm “vasthoudend vermogen”. Bio-Lube 892 is een revolutionair product en een vervanger voor vele chemische en milieubelastende oliën.

Speciale voordelen Bio-lube 892:

 • Bio-Lube 892 bevat geen schadelijke oplosmiddelen en is mensvriendelijk in gebruik.
 • Bio-Lube 892 heeft PTFE(teflon)-deeltjes die de hoge vlakte- drukken opvangen.
 • Bio-Lube 892 heeft vochtverdringende eigenschappen en heeft een temperatuur bereik van -50oC tot >200oC.
 • Bio-Lube 892 heeft een enorm penetrerend vermogen zodat het ook toegepast kan worden als kruipolie maar ook voor het conserveren van,metalen oppervlakken ter voorkoming van roestvorming.
 • Bio-Lube 892 gaat veel langer mee dan conventionele smeeroliën.
 • Bio-Lube 892 is een multifunctioneel smeermiddel wat diverse andere smeeroliën kan vervangen.

Chemka Tef 890

Chemka Tef 890 is een geconcentreerde dispersie van homogeen verdeelde colloïdale Teflon/PTFE deeltjes in een paraffinische minerale olie. Vanwege een zeer specifiek additievenpakket is Chemka Tef 890 een revolutionair, hoogwaardig smeer-, reinigings- en onderhoudsmiddel.
De Teflon/PTFE deeltjes zorgen voor een uitermate lage wrijvingscoëfficiënt aan het oppervlak en zijn bestand tegen zeer hoge vlakdrukken.
Zelfs bij onvoldoende smering verhinderen de grote aantallen Teflon/PTFE deeltjes een metaal op metaal contact.
Chemka Tef 890 is het revolutionaire antwoord op al deze smeer- en beschermingsproblemen. Chemka Tef 890 smeert, reinigt en beschermt het oppervlak zodanig dat de slijtage van kettingen en kabels e.d. tot een drastisch minimum beperkt worden en uiteindelijk een forse kostenbesparing gerealiseerd wordt.

Speciale voordelen Chemka Tef 890:

 • verdringt vocht
 • heeft corrosiewerende eigenschappen
 • geeft extra smering door de Teflon/PTFE deeltjes
 • vermindert stickslip
 • heeft een reinigende werking
 • maakt vastgeroeste bouten en moeren weer los
 • is een hoogwaardig smeermiddel
 • heeft een enorm penetrerend vermogen
 • is een multifunctioneel product, dat vele middelen vervangt, zoals kruipolie, kettingolie en vetten, die vaak enorm duur zijn
 • heeft een betere en langduriger smering dan welke andere conservatieve olie dan ook
 • smeert bij hoge belastingen
 • werkt bij temperaturen van –40°C tot +250°C

Chemka Tef FG 855

Lithiumvet voor de voedselverwerkende industrie, verpakt in een standaardmaat vetpatroon.

Chemka Tef 850

Chemka Tef 850 is een hoogwaardig lithiumvet op basis van een geconcentreerde dispersie van homogeen verdeelde colloïdale Teflon/PTFE deeltjes in een neutrale minerale olie. Teflon/PTFE heeft een zeer lage wrijvingscoëfficiënt aan het oppervlak en is bestand tegen uitermate hoge vlak drukken. Zelfs bij onvoldoende smering verhindert het grote gehalte Teflon/PTFE een metaal op metaal contact.
Chemka Tef 850 is een superieur smeervet op basis van Teflon/PTFE. De Teflon/PTFE deeltjes garanderen de smering ook in de eerste 10 seconden na opstart en versterken de “extreme pressure”- eigenschappen.
Het waterverdringende karakter van Chemka Tef 850 verhinderen corrosie. Chemka Tef 850 staat garant voor een perfecte langdurige smering en dus een kostenbesparing.

Speciale eigenschappen Chemka Tef 850

 • versterkte “extreme pressure”-eigenschappen door de Teflon/PTFE deeltjes
 • temperatuurbereik van –30°C tot +175°C
 • corrosiebescherming: 5% zout sproeitest >100h, astm B177 klimaatkamertest >400h, astm D1748
 • waterverdringende eigenschappen: goed Fed.Std.791
 • goede hechting op elke ondergrond, is dus beter voor het milieu
 • speciaal voor extreme omstandigheden
 • gaat vele malen langer mee dan conventionele vetten

PTFE Kruipolie 845

Omschrijving:
P.T.F.E.-Kruipolie 845 is een veilige en hoogwaardige PTFE(teflon®)-kruipolie, dat door uitgebreide onderzoeken en ontwikkelingen tot stand is gekomen. P.T.F.E.-Kruipolie 845 is opgebouwd uit gemicroniseerde PTFE(teflon®)-kogeltjes (± 5/100 micron), additieven en een dun vloeibare olie als transportmiddel. PTFE(teflon®) is bestand tegen zeer hoge vlakte drukken en heeft een uitermate lage wrijving`s coëfficiënt. Zelfs bij zeer geringe smering verhinderen de grote aantallen PTFE(teflon®)-deeltjes een materiaal- op -materiaal contact. De “verhoogde smeerkracht” van P.T.F.E.-Kruipolie 845 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten wrijvingsweerstanden. Door de unieke samenstelling en eigenschappen (waterafstotend, anti statisch, niet emulgeerbaar met water etc.) reduceren deze de wrijvingsweerstanden. P.T.F.E.-Kruipolie 845 stopt piepen en kraken, verdrijft vocht van metalen en kunststof oppervlakken, voorkomt bevriezing van sloten etc., maakt vastzittende mechanismen los en smeert deze door een beschermende laag met PTFE(teflon®) achter te laten. P.T.F.E.-Kruipolie 845 is speciaal ontwikkeld als kruipolie met een enorm “penetrerend vermogen”.

P.T.F.E. Lube 840

P.T.F.E.-Lube 840 is een veilige en hoogwaardige PTFE(teflon®)-smeerolie op basis van een geconcentreerde dispersie van homogeen verdeelde colloïdale PTFE(teflon®)-deeltjes in een neutrale synthetische olie. PTFE(teflon®) is bestand tegen zeer hoge vlakte drukken en heeft een uitermate lage wrijving`s coëfficiënt. Zelfs bij zeer geringe smering verhinderen de grote aantallen PTFE(teflon®)-deeltjes een materiaal op materiaal contact. De “extreme smering`s kracht” van P.T.F.E.-Lube 840 hecht zich gemakkelijk op allerlei soorten materialen, terwijl de “wrijving” zorgt dat het gelijkmatig verdeeld wordt. P.T.F.E.-Lube 840 is speciaal ontwikkeld als smeermiddel met een enorm “vasthoudend vermogen”. P.T.F.E.-Lube 840 is een revolutionair product en een vervanger voor vele chemische en milieubelastende smeeroliën.

P.T.F.E. Additef 831

Speciaal smeermiddel/additief op basis van PTFE(teflon) deeltjes voor het onderhouden en smeren van allerlei soorten aandrijvingen, tandwielkasten, 4-takt motoren etc.

Sili Max 812

Sili Max 812 is een veilige en uiterst mensvriendelijke siliconenspray, die geen schadelijke stoffen bevat.
Sili Max 812 heft wrijving en statische elektriciteit op en is vuilafstotend. Het product is toegestaan voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Sili Max 812 heeft een enorm penetrerend vermogen en komt dus daar waar normale oliën en vetten niet door kunnen dringen.
Sili Max 812 is de oplossing op het gebied van mensvriendelijke smering en anti aanhechting. De vuilafstotende werking van Sili Max 812 staat garant voor een langdurige en optimale smering, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
De anti aanhechtwerking van Sili Max 812 zorgt er voor dat de machines, die tijdens het productieproces snel vervuild raken, makkelijker en sneller te reinigen zijn zodat dit resulteert in kostenbesparing.

Speciale voordelen Sili Max 812:

 • bevat geen schadelijke oplosmiddelen
 • is mensvriendelijk in gebruik
 • tast geen materialen aan, ook geen kunststof
 • heeft een uitstekende vuilafstotende en anti aanhechtwerking
 • heeft uitstekende smeereigenschappen
 • heeft een zeer goed penetrerend vermogen en kan dus ook toegepast worden voor gebruik op zeer moeilijk te bereiken plaatsen
 • mag vanwege haar veilige karakter ook gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie
 • heeft tevens een reinigende werking
 • wordt geleverd in kant en klare triggerspray verpakking en/of in liters verpakt.

Sili Max 811

Sili Max 811 is een veilige en uiterst mensvriendelijke siliconenspray, die geen schadelijke stoffen bevat.
Sili Max 811 heft wrijving en statische elektriciteit op en is vuilafstotend. Het product is toegestaan voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Sili Max 811 heeft een enorm penetrerend vermogen en komt dus daar waar normale oliën en vetten niet door kunnen dringen.
Sili Max 811 is de oplossing op het gebied van mensvriendelijke smering en anti aanhechting. De vuilafstotende werking van Sili Max 811 staat garant voor een langdurige en optimale smering, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
De anti aanhechtwerking van Sili Max 811 zorgt er voor dat de machines, die tijdens het productieproces snel vervuild raken, makkelijker en sneller te reinigen zijn zodat dit resulteert in kostenbesparing.

Speciale voordelen Sili Max 811:

 • bevat geen schadelijke oplosmiddelen
 • is mensvriendelijk in gebruik
 • tast geen materialen aan, ook geen kunststof
 • heeft een uitstekende vuilafstotende en anti aanhechtwerking
 • heeft uitstekende smeereigenschappen
 • heeft een zeer goed penetrerend vermogen en kan dus ook toegepast worden voor gebruik op zeer moeilijk te bereiken plaatsen
 • mag vanwege haar veilige karakter ook gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie
 • heeft tevens een reinigende werking
 • wordt geleverd in een 400 ml aërosol verpakking.

Keramic Seize 801

Keramic Seize 801 is een veilig en hoogwaardige anti vreetpasta, tegelijkertijd is het een smeermiddel die temperaturen weerstaat tot boven de 1200oC. Keramic Seize 801 is een “anti vastloop” middel in een handige spuitbus op basis van een geconcentreerde dispersie van homogeen verdeelde keramische bestanddelen in een mengsel van hoog moleculaire oliën, bindmiddelen en additieven. De keramische bestanddelen zijn bestand tegen zeer hoge vlakte drukken en hebben een uitermate lage wrijving coëfficiënt. Zelfs bij zeer geringe smering verhinderen de keramische bestanddelen een materiaal op materiaal contact. De “extreme smeringkracht” van Keramic Seize 801 hecht zich gemakkelijk op allerlei soorten materialen, terwijl de “wrijving” zorgt dat deze gelijkmatig verdeeld worden, waardoor er na verloop van tijd een duurzame en nagenoeg slijtvaste onderlaag ontstaat van de keramische bestanddelen. Keramic Seize 801 is opgebouwd uit natuurlijke keramische bestanddelen en een anorganisch vet als draagmiddel welke speciaal is ontwikkeld als “anti vastloop” smeermiddel met een enorm “vasthoudend vermogen”. Gelet op het extreme “anti vastloop” karakter van Keramic Seize 801 is het een revolutionair product en een vervanger voor vele conventionele en milieubelastende anti vreet- en montagepasta’s.

Keramic Seize 800

Keramic Seize 800 is een veilig en hoogwaardige anti vreetpasta, tegelijkertijd is het een smeermiddel die temperaturen weerstaat tot boven de 1200oC. Keramic Seize 800 is een “anti vastloop” middel op basis van een geconcentreerde dispersie van homogeen verdeelde keramische bestanddelen in een mengsel van hoog moleculaire oliën, bindmiddelen en additieven. De keramische bestanddelen zijn bestand tegen zeer hoge vlakte drukken en hebben een uitermate lage wrijving coëfficiënt. Zelfs bij zeer geringe smering verhinderen de keramische bestanddelen een materiaal op materiaal contact. De “extreme smeringkracht” van Keramic Seize 800 hecht zich gemakkelijk op allerlei soorten materialen, terwijl de “wrijving” zorgt dat deze gelijkmatig verdeeld worden, waardoor er na verloop van tijd een duurzame en nagenoeg slijtvaste onderlaag ontstaat van de keramische bestanddelen. Keramic Seize 800 is opgebouwd uit natuurlijke keramische bestanddelen en een anorganisch vet als draagmiddel welke speciaal is ontwikkeld als “anti vastloop” smeermiddel met een enorm “vasthoudend vermogen”. Gelet op het extreme “anti vastloop” karakter van Keramic Seize 800 is het een revolutionair product en een vervanger voor vele conventionele en milieubelastende anti vreet en montagepasta’s.

Chemka Hydrofobeer 650

Omschrijving:

Hydrofobeer 650 is een kleurloos, waterafstotend en ademend scherm voor allerlei soorten niet geschilderde buitenmuren. Hydrofobeer 650 is een universeel impregneermiddel ter voorkoming van het doorlekken van allerlei soorten muren. In tegenstelling tot klassieke siliconen preparaten is Hydrofobeer 650 een middel dat diep in de ondergrond dringt. Het onzichtbare en dampdoorlatende scherm draagt zorg voor een jarenlange solide vochtbarrière, welke vochtopname en zodoende dus ook mogelijke vorstschade van de behandelde muren voorkomt. Hydrofobeer 650 laat geen glimmende laag achter, maar zorgt dat de muur zijn natuurlijke kleur en uitstraling behoud. Hydrofobeer 650 is ook geschikt om terracotta vazen en schalen waterdicht te maken. Muren, vazen en/of schalen die behandeld zijn met Hydrofobeer 650 zijn voor een lange periode waterafstotend.

Hydrofobeer WB 655

Hydrofobeer 655 is een universeel impregneermiddel ter voorkoming van het doorlekken van allerlei soorten muren.
In tegenstelling tot klassieke siliconen preparaten is Hydrofobeer 655 een middel dat diep in de ondergrond dringt. Het onzichtbare en dampdoorlatende scherm draagt zorg voor een jarenlange solide vochtbarrière, welke vochtopname en zodoende dus ook mogelijke vorstschade van de behandelde muren voorkomt. Hydrofobeer 655 laat geen glimmende laag achter, maar zorgt dat de muur zijn natuurlijke kleur en uitstraling behoud

Speciale voordelen Hydrofobeer WB 655:

 • Hydrofobeer 655 is een kleurloos, waterafstotend en ademend scherm voor allerlei soorten niet geschilderde buitenmuren.
 • Hydrofobeer 655 heeft een zodanige samenstelling van actiever bestanddelen dat deze eenvoudig is aan te brengen.
 • Hydrofobeer 655 is niet corrosief, dus veilig in het gebruik.
 • Hydrofobeer 655 heeft actieve bestanddelen die diep in het poreuze oppervlak binnendringen zodat ook daar een optimale,bescherming plaats vindt

Pigment Remover 780

Krachtig reinigingsmiddel op basis van een puur-natuur-oplosmiddel en biologisch afbreekbare en aromaat-vrije oplosmiddelen, voor het verwijderen van kleurstoffen, pigmenten e.d.

Chemka Zink 997

Chemka Zink 997 is een zinkstof primer op basis van 97% metallisch zink in een acrylaat co-polymeer. Chemka Zink 997 voldoet qua aandeel metallisch zink aan de Duitse DIN-norm 50976. Chemka Zink 997 geeft een kathodische bescherming tegen roest en is dus als primer uitermate geschikt voor het behandelen van blank staal ter voorkoming van roest en ter bescherming van vele agressieve stoffen. Tevens is Chemka Zink 997 geschikt voor gebruik bij reparatie van verschillende soorten lasnaden of lasplekken op gewone en thermisch verzinkte ondergronden. Chemka Zink 997 bezit een hoge elastische zelfherstellende eigenschap waardoor de bescherming van metalen delen eenvoudig met een acrylaat- of 2-componentenlak afgewerkt kan worden. Chemka Zink 997 geeft bij een juiste werkwijze een uitstekende hechting, en geeft na droging een goed vullende laag die uitstekend beschermt tegen roestvorming. Chemka Zink 997 bevat geen Cfk’s en is vrij van gechloreerde koolwaterstoffen.

Werkwijzen Chemka Zink 997:

 • Voor het beste eindresultaat dient de bus op kamertemperatuur te zijn.
 • verwijderen. Ondergrond goed droog, stof- en vetvrij maken alvorens men te werk gaat.
 • Aangrenzende delen en omgeving afdekken of afplakken.
 • Spuit in een omgeving waar de spuitnevel geen schade aan kan richten.
 • Begin met het spuiten naast het te behandelen voorwerp en beweeg gelijkmatig in de richting van het te behandelen voorwerp.
 • Werk in banen en overlap de gedeeltelijk de vorige baan. Spuit in dunne lagen zodat men een egaal geheel krijgt.
 • Spuitafstand afhankelijk van het te behandelen voorwerp ±15 tot 30 cm.

Roest Stop 995

Roodbruine primer ter voorkoming van roestdoorslag in 400ml. aerosol verpakking.

Aluminium Spray 985

Spray met kathodische corrosiebescherming op basis van vloeibaar aluminium in 400ml. aerosol verpakking.

Zink Aluminium 955

Zilverkleurige spray met zowel metallisch zink als aluminium verpakt in handige 400ml. aerosol verpakking.

Chemka SOLVE 75

Chemka Solve 75 is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanwege het ontbreken van
aromaten, tevens is het product geurloos en ontbreekt dus de vervelende ‘oliegeur’ Het product is
ontwikkeld voor het verwijderen van allerhande vervuilingen, zoals olie, vetten, lichte bitumineuze
vervuiling, harsen zeer geschikt voor gebruik in de Chemmatic 200

Speciale voordelen Chemka SOLVE 75:

 • heeft een zeer hoog vlampunt: >60°C
 • is vrij van aromaten
 • is praktisch geurloos
 • verspreidt geen schadelijke dampen
 • bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en is economisch in gebruik
 • De na verloop van tijd vervuilde Chemka Solve 75 wordt via Chemka International volgens wettelijke voorschriften afgevoerd en verwerkt.
 • laat geen residu achter en is niet geleidend
 • bevat geen emulgatoren. Er ontstaat dus geen stabiele verbinding tussen water, reiniger en
  vervuiling. Chemka SOLVE 75 kan dus via de olie water afscheider probleemloos geloosd worden.

Chemka SOLVE 60

Chemka Solve 60 Is een uiterst mensvriendelijke reiniger ontvetter.Veilig in gebruik vanwege een zeer laag aromatengehalte. Chemka Solve 60 is ontwikkeld voor het zware ontvet werk olie vet harsen etc zeer geschikt voor gebruik in de Chemmatic 200.

Speciale voordelen Chemka SOLVE 60:

 • heeft een zeer hoog vlampunt: >60°C
 • heeft een zeer laag aromatengehalte, max. 0,03%
 • heeft een frisse geur en is prettig in gebruik
 • verspreidt geen schadelijke dampen
 • bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en is economisch in gebruik
 • De na verloop van tijd vervuilde Chemka SOLVE 60 wordt via Chemka International volgens wettelijke voorschriften afgevoerd en verwerkt.
 • laat geen residu achter en is niet geleidend
 • bevat geen emulgatoren. Er ontstaat dus geen stabiele verbinding tussen water, reiniger en vervuiling.
  Chemka SOLVE 60 kan dus via de olie water afscheider probleemloos geloosd worden.

Dynasol 775

Dynasol 775 is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanwege natuurlijke grondstoffen en aromaat arme koolwaterstoffen. Dynasol 775 heeft een uitmuntend oplossend vermogen voor het verwijderen van allerhande vervuilingen zoals olie, vetten, inkt enz. Dynasol 775 is de oplossing daar waar men volkomen veilig te werk wil en moet gaan. Er zijn vele onderdelen en apparaten die niet met waterverdunbare reinigers gereinigd/ontvet mogen worden, Dynasol 775 is hiervoor een veilig alternatief. Dynasol 775 is de verantwoorde vervanger voor tri, wasbenzine, thinners etc.

Speciale voordelen Chemka Clean 100:

 • is aromaat arm en heeft een frisse geur
 • is prettig en veilig in gebruik
 • bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
 • is mens- en materiaalvriendelijk
 • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend
 • heeft een hoog vlampunt
 • bevat geen emulgatoren. Er ontstaat dus geen stabiele verbinding tussen water, reiniger
  en vervuiling. Dynasol 775 kan dus via de olie-/water afscheider probleemloos geloosd worden.

Citrus Cleaner 738

Reiniger op basis van een puur-natuur-oplosmiddel, voor het verwijderen van vet, olie, inktresten, kitresten, bitumen, tectyl, harsen, lijmen etc. op diverse soorten ondergronden.

Tarsol 735

Tarsol 735 is een ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke industriële ontvetter/reiniger op basis van een natuurlijk oplosmiddel. Tarsol 735 is opgebouwd uit o.a. natuurlijke aromaat-vrije oplosmiddelen, die biologisch afbreekbaar zijn. Tarsol 735 is een product van de 21e eeuw, en is het “natuurlijkste” op het gebied van ontvettings- en reinigingsmiddelen op oplosmiddelen basis. De “natuurlijke ontvettings- en reinigingskracht” van Tarsol 735 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten vervuilingen welke de doeltreffendheid en de werking van de vervuilde apparatuur belemmeren. Tarsol 735 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar men genoodzaakt is het reinigingsmiddel af te spuiten en te lozen, zodat het in direct contact kan komen met het milieu. Gelet op het natuurlijke karakter van Tarsol 735 is het een revolutionair product en een vervanger voor vele conventionele, milieubelastende en chemische ontvetters/reinigers op oplosmiddelen basis.

Speciale voordelen Tarsol 735:

 • heeft een uitstekend penetrerend vermogen zodat het ook toegepast kan worden voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen.
 • bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen, maar is opgebouwd uit natuurlijke aromaat-vrije oplosmiddelen.
 • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststof soorten.
 • heeft een uitstekende ontvettende werking, is niet geleidend, laat geen residu achter, heeft een frisse geur en is volledig biologisch afbreekbaar.
 • is een multifunctioneel product wat diverse andere ontvettings- en reinigingsmiddelen op oplosmiddelen basis kan vervangen.

Dry Solv 707

Dry Solv 707 is een mensvriendelijke industriële ontvetter / reiniger op basis van isoparaffinische en alifatische koolwaterstoffen (aromaat gehalte <0,05%). De “uitmuntende” verdamping-, ontvetting- en reini­gingskracht van Dry Solv 707 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten vervuilingen welke de doeltref­fendheid en de werking van de vervuilde apparatuur belemmeren. Dry Solv 707 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar met sneldrogende ontvettings of reinigingsmidde­len gewerkt moet worden.

Speciale voordelen Dry Solv 707:

 • is toe te passen als reiniger/ontvetter voor machines, kogel­lagers, kettingen, transport banden, gereedschappen, filters etc
 • Vluchtige industriële ontvetter/reiniger op basis van isoparaffinische en alifatische koolwaterstoffen
 • voor het verwijderen van vet, olie, bitumen, harsen etc
 • lost de kleeflaag op
 • is een multifunctioneel product en kan dus diverse andere producten vervangen.
  Men hoeft dus minder verschillende, vaak chemische, milieubelastende middelen op voorraad te houden.
 • Verkrijgbaar in handige 400 ml. aerosol en bulkverpakking.

Poly Clean 791

Reinigingsmiddel op basis van volledig biologisch afbreekbare oplosmiddelen voor het verwijderen van niet uitgeharde (polyester)harsen e.d.

Quinto Sol 730

Quinto Sol 730 is een ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke industriële reiniger op basis van een natuurlijk oplosmiddel. Quinto Sol 730 is opgebouwd uit natuurlijke aromaat vrije oplosmiddelen en een emulgator, die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Quinto Sol 730 is een product van de 21e eeuw, en is het “natuurlijkste” op het gebied van reinigingsmiddelen op oplosmiddelen basis. De “natuurlijke reinigingskracht” van Quinto Sol 730 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten vervuilingen welke de doeltreffendheid en de werking van de vervuilde apparatuur belemmeren. Quinto Sol 730 is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van gemorste Hot-Melt van lijmapparaten en het verwijderen van kleurstoffen die gebruikt worden in de kunststof industrie. Gelet op het natuurlijke karakter van Quinto Sol 730 is het een revolutionair product en een vervanger voor vele conventionele, milieubelastende en chemische reinigers op oplosmiddelen basis.

Speciale voordelen Quinto Sol 730:

 • is aromaat vrij
 • heeft een frisse geur
 • is prettig en veilig in gebruik
 • is een natuurproduct
 • is biologisch afbreekbaar
 • bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride,
  1,1,1,- trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme reinigende werking
 • is mens-, milieu- en materiaalvriendelijk en is veilig op alle metaalsoorten
 • is water emulgeerbaar

Aqua Sol 790

Aqua Sol 790 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde industriële inkt- en verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Aqua Sol 790 is een uniek product, en is het “ecologisch” antwoord op het gebied van inkt- en verfverwijdering middelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Aqua Sol 790 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten inkt en verf welke de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Aqua Sol 790 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Aqua Sol 790 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende en chemische inkt- en verfverwijderaar.

Speciale voordelen Aqua Sol 790:

 • is 100% biologisch afbreekbaar
 • heeft een zeer lage verdampingsgraad
 • heeft een hoog vlampunt
 • is water oplosbaar en economisch in gebruik
 • is veilig in gebruik op allerlei materialen zoals: kunststof, metaal, glas, aluminium etc.
 • reinigt snel en efficiënt
 • is water verdunbaar

Aqua Sol Extra 789

Reinigingsmiddel op basis van volledig biologisch afbreekbare aromaat vrije bestanddelen, voor het verwijderen van inkt- en verresten.

Citro Sol 740

Citro Sol 740 is een ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke industriële ontvetter/reiniger op basis van een natuurlijk oplosmiddel. Citro Sol 740 is opgebouwd uit natuurlijke aromaat vrije oplosmiddelen, die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Citro Sol 740 is een product van de 21e eeuw, en is het “natuurlijkste” op het gebied van ontvettings en reinigingsmiddelen op oplosmiddelen basis. De “natuurlijke ontvettings en reinigingskracht” van Citro Sol 740 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten vervuilingen welke de doeltreffendheid en de werking van de vervuilde apparatuur belemmeren. Citro Sol 740 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar men genoodzaakt is het reinigingsmiddel af te spuiten en te lozen, zodat het in direct contact kan komen met het milieu. Gelet op het natuurlijke karakter van Citro Sol 740 is het een revolutionair product en een vervanger voor vele conventionele, milieubelastende en chemische ontvetters/reinigers op oplosmiddelen basis.

Speciale voordelen Citro Sol 740:

 • is aromaat-vrije en heeft een frisse geur
 • is prettig en veilig in gebruik
 • is een natuurproduct
 • is biologisch afbreekbaar
 • Citro Sol 740 bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
 • is mens-, milieu- en materiaalvriendelijk
 • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend

Anti Graffiti Coating 660

Omschrijving:

Anti Graffiti Coating 660 is een nagenoeg onzichtbaar en ademend scherm voor buitenmuren. Anti Graffiti Coating 660 is een universele Coating ter voorkoming van het onnodig moeizaam verwijderen van allerlei soorten graffiti. In tegenstelling tot klassieke zetmeel preparaten is Anti Graffiti Coating 660 een middel op basis van diverse wassen, die diep in de ondergrond door dringen. Het nagenoeg onzichtbare en dampdoorlatende scherm draagt zorg voor een jarenlange solide vochtbarrière, welke vochtopname en zodoende dus ook mogelijke schade als gevolg van graffiti voorkomt. Anti Graffiti Coating 660 laat geen glimmende laag achter, maar zorgt dat de muur zijn natuurlijke kleur en uitstraling behoud. Anti Graffiti Coating 660 is een biologisch afbreekbare Coating voor alle poreuze ondergronden die beschermt dienen te worden tegen graffiti en andere vervuilingen. Muren die behandeld zijn met Anti Graffiti Coating 660 zijn voor een lange periode beschermd tegen weersinvloeden.

Speciale voordelen Anti Graffiti Coating 660:

 • Anti Graffiti Coating 660 is mensvriendelijk in gebruik.
 • Anti Graffiti Coating 660 bevat totaal geen schadelijke oplosmiddelen, zoals gechloreerde koolwaterstoffen.
 • Anti Graffiti Coating 660 is verwijderbaar met een ecologisch verantwoord reinigingsmiddel zoals Chemka Clean 100.
 • Anti Graffiti Coating 660 geeft een mooi gesloten film, wat doordringen van verf e.d. naar de ondergrond bemoeilijkt.
 • Anti Graffiti Coating 660 beschermt de onderlaag tegen verkleuren (QUV-test GM9125P)
 • Anti Graffiti Coating 660 geeft lagere aanbreng- en verwijderkosten dan traditionele wassen, beschermlagen en plastics.
 • Anti Graffiti Coating 660 is beter verwijderbaar dan conventionele antigraffiti coatings.
 • Anti Graffiti Coating 660 is biologisch afbreekbaar en niet brandbaar
 • Anti Graffiti Coating 660 is prettig van geur en gebruiksvriendelijk.
 • Anti Graffiti Coating 660 geeft bij een zeer dunne laag al een optimale bescherming.

Paint Remover P 625

Paint Remover P 625 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Paint Remover P 625 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verfverwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Paint Remover P 625 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Paint Remover P 625 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Paint Remover P 625 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Paint Remover P 625:

 • kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
 • NF heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik.
 • is zeer visceus en kan dus op verticale oppervlakken gebruikt worden.
 • is veilig in gebruik.
 • is biologisch afbreekbaar.
 • bevat absoluut geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen aromatische koolwaterstoffen of ander schadelijke stoffen.
 • is siliconenvrij.

Luca Solv Plus 727

Luca Solv Plus 727 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verf verwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije oplosmiddelen en oppervlakte actieve bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Luca Solv Plus 727 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verfverwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Luca Solv Plus 727 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Luca Solv Plus 727 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Luca Solv Plus 727 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Luca Solv Plus 727:

 • is aromaat vrij en heeft een frisse geur
 • is prettig en veilig in gebruik
 • is een natuurproduct
 • is biologisch afbreekbaar
 • bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1
  trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
 • is mens-, milieu- en materiaalvriendelijk
 • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend

Graffiti Remover Plus 722

Graffity Remover PLUS 722 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke biologisch afbreekbaar zijn. Graffity Remover PLUS 722 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verf verwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Graffity Remover PLUS 722 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Graffity Remover PLUS 722 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Graffity Remover PLUS 722 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaars en afbijtmiddelen.

Chemka Tronic 813

Chemka Tronic 813 is een mensvriendelijke en veilige vochtverdrijver voor elektrische apparatuur, en is tevens geschikt als conserveringsmiddel voor metalen. Chemka Tronic 813 is opgebouwd uit aromaat arme oplosmiddelen, die geen schadelijke effecten hebben op mens en milieu. Chemka Tronic 813 is een product van de 21e eeuw, en is uniek op het gebied van vochtverdrijver. De “actieve verdrijvingkracht” van Chemka Tronic 813 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten condens vorming, welke de doeltreffendheid van de gebruikte apparatuur belemmeren. Chemka Tronic 813 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in extreme omstandigheden, de penetrerende en smerende werking van Chemka Tronic 813 zorgt ervoor dat de apparatuur in vochtige en corrosieve omstandigheden optimaal kan blijven functioneren, het vormt een uiterst taaie, maar flexibele laag, welke bestand is tegen water. Gelet op het vocht- en corrosieverdrijvende karakter van Chemka Tronic 813 is het een revolutionair products en een vervanger voor vele conventionele, milieubelastende en chemische vochtverdrijver.

Speciale voordelen Chemka Tronic 813:

 • is mensvriendelijk in gebruik
 • bevat totaal geen schadelijke oplosmiddelen, zoals b.v. gechloreerde koolwaterstoffen
 • is veilig op alle soorten plastics en kunststoffen
 • heeft een subliem vochtverdrijvend vermogen
 • heeft een langdurig conserverende werking
 • heeft uitstekende penetrerende eigenschappen
 • heeft een prima smerende en reinigende werking