Graffiti Remover L 630

Graffiti Remover L 630 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde Graffiti en verf verwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Graffiti Remover L 630 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van Graffiti en verf verwijderingmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Graffiti Remover L 630 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Graffiti Remover L 630 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Graffiti Remover L 630 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Graffiti Remover L 630:

 • kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
 • heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik.
 • is vloeibaar en kan gebruikt worden via sprayen, dompelen en borstelen.
 • is veilig in gebruik, door een hoog vlampunt en een lage dampspanning.
 • is biologisch afbreekbaar.
 • bevat absoluut geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen aromatische koolwaterstoffen of ander schadelijke stoffen.
 • is siliconenvrij.

Pigment Remover 780

Krachtig reinigingsmiddel op basis van een puur-natuur-oplosmiddel en biologisch afbreekbare en aromaat-vrije oplosmiddelen, voor het verwijderen van kleurstoffen, pigmenten e.d.

Chemka SOLVE 75

Chemka Solve 75 is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanwege het ontbreken van
aromaten, tevens is het product geurloos en ontbreekt dus de vervelende ‘oliegeur’ Het product is
ontwikkeld voor het verwijderen van allerhande vervuilingen, zoals olie, vetten, lichte bitumineuze
vervuiling, harsen zeer geschikt voor gebruik in de Chemmatic 200

Speciale voordelen Chemka SOLVE 75:

 • heeft een zeer hoog vlampunt: >60°C
 • is vrij van aromaten
 • is praktisch geurloos
 • verspreidt geen schadelijke dampen
 • bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en is economisch in gebruik
 • De na verloop van tijd vervuilde Chemka Solve 75 wordt via Chemka International volgens wettelijke voorschriften afgevoerd en verwerkt.
 • laat geen residu achter en is niet geleidend
 • bevat geen emulgatoren. Er ontstaat dus geen stabiele verbinding tussen water, reiniger en
  vervuiling. Chemka SOLVE 75 kan dus via de olie water afscheider probleemloos geloosd worden.

Chemka SOLVE 60

Chemka Solve 60 Is een uiterst mensvriendelijke reiniger ontvetter.Veilig in gebruik vanwege een zeer laag aromatengehalte. Chemka Solve 60 is ontwikkeld voor het zware ontvet werk olie vet harsen etc zeer geschikt voor gebruik in de Chemmatic 200.

Speciale voordelen Chemka SOLVE 60:

 • heeft een zeer hoog vlampunt: >60°C
 • heeft een zeer laag aromatengehalte, max. 0,03%
 • heeft een frisse geur en is prettig in gebruik
 • verspreidt geen schadelijke dampen
 • bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en is economisch in gebruik
 • De na verloop van tijd vervuilde Chemka SOLVE 60 wordt via Chemka International volgens wettelijke voorschriften afgevoerd en verwerkt.
 • laat geen residu achter en is niet geleidend
 • bevat geen emulgatoren. Er ontstaat dus geen stabiele verbinding tussen water, reiniger en vervuiling.
  Chemka SOLVE 60 kan dus via de olie water afscheider probleemloos geloosd worden.

Dynasol 775

Dynasol 775 is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanwege natuurlijke grondstoffen en aromaat arme koolwaterstoffen. Dynasol 775 heeft een uitmuntend oplossend vermogen voor het verwijderen van allerhande vervuilingen zoals olie, vetten, inkt enz. Dynasol 775 is de oplossing daar waar men volkomen veilig te werk wil en moet gaan. Er zijn vele onderdelen en apparaten die niet met waterverdunbare reinigers gereinigd/ontvet mogen worden, Dynasol 775 is hiervoor een veilig alternatief. Dynasol 775 is de verantwoorde vervanger voor tri, wasbenzine, thinners etc.

Speciale voordelen Chemka Clean 100:

 • is aromaat arm en heeft een frisse geur
 • is prettig en veilig in gebruik
 • bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
 • is mens- en materiaalvriendelijk
 • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend
 • heeft een hoog vlampunt
 • bevat geen emulgatoren. Er ontstaat dus geen stabiele verbinding tussen water, reiniger
  en vervuiling. Dynasol 775 kan dus via de olie-/water afscheider probleemloos geloosd worden.

Citrus Cleaner 738

Reiniger op basis van een puur-natuur-oplosmiddel, voor het verwijderen van vet, olie, inktresten, kitresten, bitumen, tectyl, harsen, lijmen etc. op diverse soorten ondergronden.

Tarsol 735

Tarsol 735 is een ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke industriële ontvetter/reiniger op basis van een natuurlijk oplosmiddel. Tarsol 735 is opgebouwd uit o.a. natuurlijke aromaat-vrije oplosmiddelen, die biologisch afbreekbaar zijn. Tarsol 735 is een product van de 21e eeuw, en is het “natuurlijkste” op het gebied van ontvettings- en reinigingsmiddelen op oplosmiddelen basis. De “natuurlijke ontvettings- en reinigingskracht” van Tarsol 735 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten vervuilingen welke de doeltreffendheid en de werking van de vervuilde apparatuur belemmeren. Tarsol 735 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar men genoodzaakt is het reinigingsmiddel af te spuiten en te lozen, zodat het in direct contact kan komen met het milieu. Gelet op het natuurlijke karakter van Tarsol 735 is het een revolutionair product en een vervanger voor vele conventionele, milieubelastende en chemische ontvetters/reinigers op oplosmiddelen basis.

Speciale voordelen Tarsol 735:

 • heeft een uitstekend penetrerend vermogen zodat het ook toegepast kan worden voor gebruik op moeilijk te bereiken plaatsen.
 • bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen, maar is opgebouwd uit natuurlijke aromaat-vrije oplosmiddelen.
 • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststof soorten.
 • heeft een uitstekende ontvettende werking, is niet geleidend, laat geen residu achter, heeft een frisse geur en is volledig biologisch afbreekbaar.
 • is een multifunctioneel product wat diverse andere ontvettings- en reinigingsmiddelen op oplosmiddelen basis kan vervangen.

Dry Solv 707

Dry Solv 707 is een mensvriendelijke industriële ontvetter / reiniger op basis van isoparaffinische en alifatische koolwaterstoffen (aromaat gehalte <0,05%). De “uitmuntende” verdamping-, ontvetting- en reini­gingskracht van Dry Solv 707 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten vervuilingen welke de doeltref­fendheid en de werking van de vervuilde apparatuur belemmeren. Dry Solv 707 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar met sneldrogende ontvettings of reinigingsmidde­len gewerkt moet worden.

Speciale voordelen Dry Solv 707:

 • is toe te passen als reiniger/ontvetter voor machines, kogel­lagers, kettingen, transport banden, gereedschappen, filters etc
 • Vluchtige industriële ontvetter/reiniger op basis van isoparaffinische en alifatische koolwaterstoffen
 • voor het verwijderen van vet, olie, bitumen, harsen etc
 • lost de kleeflaag op
 • is een multifunctioneel product en kan dus diverse andere producten vervangen.
  Men hoeft dus minder verschillende, vaak chemische, milieubelastende middelen op voorraad te houden.
 • Verkrijgbaar in handige 400 ml. aerosol en bulkverpakking.

Poly Clean 791

Reinigingsmiddel op basis van volledig biologisch afbreekbare oplosmiddelen voor het verwijderen van niet uitgeharde (polyester)harsen e.d.

Quinto Sol 730

Quinto Sol 730 is een ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke industriële reiniger op basis van een natuurlijk oplosmiddel. Quinto Sol 730 is opgebouwd uit natuurlijke aromaat vrije oplosmiddelen en een emulgator, die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Quinto Sol 730 is een product van de 21e eeuw, en is het “natuurlijkste” op het gebied van reinigingsmiddelen op oplosmiddelen basis. De “natuurlijke reinigingskracht” van Quinto Sol 730 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten vervuilingen welke de doeltreffendheid en de werking van de vervuilde apparatuur belemmeren. Quinto Sol 730 is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van gemorste Hot-Melt van lijmapparaten en het verwijderen van kleurstoffen die gebruikt worden in de kunststof industrie. Gelet op het natuurlijke karakter van Quinto Sol 730 is het een revolutionair product en een vervanger voor vele conventionele, milieubelastende en chemische reinigers op oplosmiddelen basis.

Speciale voordelen Quinto Sol 730:

 • is aromaat vrij
 • heeft een frisse geur
 • is prettig en veilig in gebruik
 • is een natuurproduct
 • is biologisch afbreekbaar
 • bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride,
  1,1,1,- trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme reinigende werking
 • is mens-, milieu- en materiaalvriendelijk en is veilig op alle metaalsoorten
 • is water emulgeerbaar

Aqua Sol 790

Aqua Sol 790 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde industriële inkt- en verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Aqua Sol 790 is een uniek product, en is het “ecologisch” antwoord op het gebied van inkt- en verfverwijdering middelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Aqua Sol 790 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten inkt en verf welke de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Aqua Sol 790 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Aqua Sol 790 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende en chemische inkt- en verfverwijderaar.

Speciale voordelen Aqua Sol 790:

 • is 100% biologisch afbreekbaar
 • heeft een zeer lage verdampingsgraad
 • heeft een hoog vlampunt
 • is water oplosbaar en economisch in gebruik
 • is veilig in gebruik op allerlei materialen zoals: kunststof, metaal, glas, aluminium etc.
 • reinigt snel en efficiënt
 • is water verdunbaar

Aqua Sol Extra 789

Reinigingsmiddel op basis van volledig biologisch afbreekbare aromaat vrije bestanddelen, voor het verwijderen van inkt- en verresten.

Citro Sol 740

Citro Sol 740 is een ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke industriële ontvetter/reiniger op basis van een natuurlijk oplosmiddel. Citro Sol 740 is opgebouwd uit natuurlijke aromaat vrije oplosmiddelen, die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Citro Sol 740 is een product van de 21e eeuw, en is het “natuurlijkste” op het gebied van ontvettings en reinigingsmiddelen op oplosmiddelen basis. De “natuurlijke ontvettings en reinigingskracht” van Citro Sol 740 werkt gemakkelijk in op allerlei soorten vervuilingen welke de doeltreffendheid en de werking van de vervuilde apparatuur belemmeren. Citro Sol 740 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar men genoodzaakt is het reinigingsmiddel af te spuiten en te lozen, zodat het in direct contact kan komen met het milieu. Gelet op het natuurlijke karakter van Citro Sol 740 is het een revolutionair product en een vervanger voor vele conventionele, milieubelastende en chemische ontvetters/reinigers op oplosmiddelen basis.

Speciale voordelen Citro Sol 740:

 • is aromaat-vrije en heeft een frisse geur
 • is prettig en veilig in gebruik
 • is een natuurproduct
 • is biologisch afbreekbaar
 • Citro Sol 740 bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
 • is mens-, milieu- en materiaalvriendelijk
 • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend

Paint Remover P 625

Paint Remover P 625 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Paint Remover P 625 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verfverwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Paint Remover P 625 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Paint Remover P 625 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Paint Remover P 625 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Paint Remover P 625:

 • kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
 • NF heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik.
 • is zeer visceus en kan dus op verticale oppervlakken gebruikt worden.
 • is veilig in gebruik.
 • is biologisch afbreekbaar.
 • bevat absoluut geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen aromatische koolwaterstoffen of ander schadelijke stoffen.
 • is siliconenvrij.

Luca Solv Plus 727

Luca Solv Plus 727 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verf verwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije oplosmiddelen en oppervlakte actieve bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Luca Solv Plus 727 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verfverwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Luca Solv Plus 727 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Luca Solv Plus 727 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Luca Solv Plus 727 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Luca Solv Plus 727:

 • is aromaat vrij en heeft een frisse geur
 • is prettig en veilig in gebruik
 • is een natuurproduct
 • is biologisch afbreekbaar
 • bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1
  trichloorethaan enz.
 • heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
 • is mens-, milieu- en materiaalvriendelijk
 • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend

Graffiti Remover Plus 722

Graffity Remover PLUS 722 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke biologisch afbreekbaar zijn. Graffity Remover PLUS 722 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verf verwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Graffity Remover PLUS 722 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Graffity Remover PLUS 722 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Graffity Remover PLUS 722 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaars en afbijtmiddelen.