Chemka PRO-TECT HV

Beschrijving

Chemka PRO-TECT HV is een antiroest product met waterverdingend vermogen dat een matig vluchtig solvent bevat en dat na afdruipen en droging een olie film achterlaat. De deklaag herstelt zich na kleine beschadiging. Dit product biedt een maximum aan bescherming. Chemka PRO-TECT HV wordt aangebracht ter bescherming van alle metalen onderdelen tijdens het transport of voor opslag op middellange termijn.


Gebruik

Chemka PRO-TECT HV: aanbrengen door middel van onderdompeling, kwasten of spuiten.
Dankzij zijn waterverdingend vermogen mag Chemka PRO-TECT HV gebruikt worden op vochtige oppervlakken.
Toepassingstemperaturen: -5°C tot + 60°C; op vochtig oppervlak + 5°C tot + 60°C.
Beschermingsduur: binnen: 12 tot 15 maanden, buiten onder afdekking: 6 tot 9 maanden.

Chemka PRO-TECT HL

Beschrijving

Chemka PRO-TECT HL is een dunne waterafstotende olie die gebruikt wordt voor tijdelijke bewerking van alle metalen onderdelen tussen twee machinale bewerkingen in, of voor opslag gedurende korte tijd op beschutte plaats. Chemka PRO-TECT HL bevat geen vluchtige solventen. Chemka PRO-TECT HL is vermengbaar met de meeste smeeroliën.

Gebruik

Chemka PRO-TECT HL: aanbrengen door middel van onderdompeling, kwasten of spuiten.
Deze olie mag aangebracht worden op een vochtig oppervlak. Toepassingstemperaturen: -5°C tot + 60°C; op vochtig oppervlak + 5°C tot + 60°C.
Beschermingsduur: binnen: 2 tot 3 maanden.

Chemka PRO-TECT HD

Beschrijving

Chemka PRO-TECT HD is een antiroest product met waterverdringend vermogen dat een vluchtig solvent bevat en dat na afdruipen en droging een oliefilm achterlaat. Door de speciale water verdringer beschermt Chemka PRO-TECT HD ook tegen de corrosieve inwerking van vingerafdrukken. Dit product biedt een maximum aan bescherming voor ferro en aluminiumlegeringen. Chemka PRO-TECT HD wordt aangebracht ter bescherming van alle metalen onderdelen tijdens het transport of voor opslag binnen tot 2 jaar.

Soortelijk gewicht bij 15°C0,838
Viscositeit cSt bij 20°C20
Stolpunt °C 4
Vlampunt °C>62
Filmdikte in micron bij 20°C8
Zout nevel sproeitest in uren380
Ontwateringeigenschappen NFT 60-pass
168
1,5
Droogtijd in uren40
Bestrijkbaar oppervlak in m2/lt.

Gebruik:

Chemka PRO-TECT HD: aanbrengen door middel van onderdompeling, kwasten of spuiten.
Dankzij zijn waterverdringend vermogen mag Chemka PRO-TECT HD gebruikt worden op vochtige oppervlakken. Toepassingstemperaturen: 5°C tot +60°C.
Beschermingsduur: binnen: tot 24 maanden, buiten onder afdekking: tot 12 maanden, buiten in open lucht: tot 6 maanden.

VERWIJDERING:

Chemka PRO-TECT HD kan verwijderd worden door middel van organische of alkalische oplosmiddelen.