Aqua Sol 790

Aqua Sol 790 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde industriële inkt- en verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen die volledig biologisch afbreekbaar zijn. Aqua Sol 790 is een uniek product, en is het “ecologisch” antwoord op het gebied van inkt- en verfverwijdering middelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Aqua Sol 790 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten inkt en verf welke de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Aqua Sol 790 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Aqua Sol 790 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende en chemische inkt- en verfverwijderaar.

Speciale voordelen Aqua Sol 790:

  • is 100% biologisch afbreekbaar
  • heeft een zeer lage verdampingsgraad
  • heeft een hoog vlampunt
  • is water oplosbaar en economisch in gebruik
  • is veilig in gebruik op allerlei materialen zoals: kunststof, metaal, glas, aluminium etc.
  • reinigt snel en efficiënt
  • is water verdunbaar