Graffiti Remover L 630

Graffiti Remover L 630 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde Graffiti en verf verwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Graffiti Remover L 630 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van Graffiti en verf verwijderingmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Graffiti Remover L 630 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Graffiti Remover L 630 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Graffiti Remover L 630 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Graffiti Remover L 630:

  • kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
  • heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik.
  • is vloeibaar en kan gebruikt worden via sprayen, dompelen en borstelen.
  • is veilig in gebruik, door een hoog vlampunt en een lage dampspanning.
  • is biologisch afbreekbaar.
  • bevat absoluut geen gechloreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen aromatische koolwaterstoffen of ander schadelijke stoffen.
  • is siliconenvrij.