Graffiti Remover Plus 722

Graffity Remover PLUS 722 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verfverwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije bestanddelen welke biologisch afbreekbaar zijn. Graffity Remover PLUS 722 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verf verwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Graffity Remover PLUS 722 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Graffity Remover PLUS 722 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Graffity Remover PLUS 722 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaars en afbijtmiddelen.