Luca Solv Plus 727

Luca Solv Plus 727 is een snelwerkende, mensvriendelijke en ecologisch verantwoorde verf verwijderaar, samenge­steld op basis van aromaat vrije oplosmiddelen en oppervlakte actieve bestanddelen welke volledig biologisch afbreekbaar zijn. Luca Solv Plus 727 is een uniek product, en is het “ecologische” antwoord op het gebied van verfverwijdering- en afbijtmiddelen. De “uitmuntende” verwijderingkracht van Luca Solv Plus 727 werkt gemakkelijk in op aller­lei soorten verf welke het esthetische aangezicht en de doeltref­fendheid en de werking van de te behandelen objecten belem­meren. Luca Solv Plus 727 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar niet met conventionele producten gewerkt kan en mag worden. Gelet op het mensvriendelijke karakter van Luca Solv Plus 727 is het een revolu­tionair product en een vervan­ger voor vele conventionele, milieube­lastende, chemische en gezondheid schadelijke verf verwijderaar en afbijtmiddelen.

Speciale voordelen Luca Solv Plus 727:

  • is aromaat vrij en heeft een frisse geur
  • is prettig en veilig in gebruik
  • is een natuurproduct
  • is biologisch afbreekbaar
  • bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1
    trichloorethaan enz.
  • heeft een sublieme ontvettende werking en laat geen residu achter
  • is mens-, milieu- en materiaalvriendelijk
  • is veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten en is niet geleidend