Chemka Fluid Oil

Beschrijving

Chemka Fluid Oil is een biologisch afbreekbare hydraulische olie op basis van synthetische esters.

Gemiddelde eigenschappen:

Eigenschappen Eenheden Methodes Gemiddelde Waarden
ISO Grade 22 46
Soortelijk gewicht bij 15ºc kg/m3 NF T 60101 944 950
Viscositeit bij 40ºc mm2/s NF T 60100 20,8 45,0
Viscositeit bij 100ºc mm2/s NF T 60100 4,6 8,7
Viscositeitindex NF T 60136 144 169
Stolpunt ºc NF T 60105 -42 -40
FZG test A/83/90 >12 >12
Primaire biologische afbreekbaarheid % CEC-L-33-T 82 >95 >95
Ultimate biologische afbreekbaarheid % OECD 301 D >98 >98
Toxiciteit EC/LC 50 mg/l OECD 201 >10 >10
Toxiciteit EC/LC 50 mg/l OECD 202 >10 >10
WGK Klasse 0 0

Prestatieniveau:

  • Bevat anti slijtage en anti corrosie additieven.
  • De synthetische basisolie heeft van nature een hoge viscositeitindex en een uitstekende oxidatie weerstand.
  • Heeft een laag stolpunt, is daardoor ook bij lage temperaturen bruikbaar.
  • Gedraagt zich goed ten opzichte van de meeste mineraalolie bestendige materialen.

Proeven en specificaties:

  • Chemka Fluid Oil voldoet aan de door het ministerie van VROM gestelde eisen voor de VAMIL regeling.
  • Chemka Fluid Oil overtreft de norm DIN 51524 deel 2 HLP.

Toepassingen:

  • Materieel waarvoor een ISO VG 22 of 46 wordt voorgeschreven en er kans op lekkage bestaat die bodem, oppervlakte water of riolering kan verontreinigen.
  • Materieel waarvoor een ISO VG 22 of 46 wordt vereist en men in aanmerking wil komen voor de VAMIL regeling.