Chemka Lub 100

Beschrijving

Chemka Lub 100 is een zeer vloeibare olie voor het passlijpen, nabewerken en honen. Chemka Lub 100 laat een goede bezinking van het slijpsel toe en heeft een detergerend effect op het gereedschap.

Prestatieniveau

  • Chemka Lub 100 laat alle bewerkingen toe, zowel voor bewerkingen als afwerkingen en passlijpen.
  • Chemka Lub 100 is tevens bruikbaar voor het afslijpen van vlakken met abrasief materiaal.

Voordelen

  • De hoge detergentie verzekert de zuiverheid van de stenen en de verwijdering van het slijpsel.
  • Zeer goede smering en hoge druk eigenschappen die van essentieel belang zijn bij het honen, waar de belastingen op het gereedschap hoog zijn. Chemka Lub 100 laat toe een goede oppervlaktebewerking te verkrijgen, zonder afscheuren van het metaal.
  • De goede afkoeling verbetert de snijdbewerking en draagt bij tot het behoud van de juiste afmetingen. Chemka Lub 100 laat het toe de meest nauwkeurige bewerkingen uit te voeren in een korte tijdsspanne.