Chemka PRO-TECT HD

Beschrijving

Chemka PRO-TECT HD is een antiroest product met waterverdringend vermogen dat een vluchtig solvent bevat en dat na afdruipen en droging een oliefilm achterlaat. Door de speciale water verdringer beschermt Chemka PRO-TECT HD ook tegen de corrosieve inwerking van vingerafdrukken. Dit product biedt een maximum aan bescherming voor ferro en aluminiumlegeringen. Chemka PRO-TECT HD wordt aangebracht ter bescherming van alle metalen onderdelen tijdens het transport of voor opslag binnen tot 2 jaar.

Soortelijk gewicht bij 15°C0,838
Viscositeit cSt bij 20°C20
Stolpunt °C 4
Vlampunt °C>62
Filmdikte in micron bij 20°C8
Zout nevel sproeitest in uren380
Ontwateringeigenschappen NFT 60-pass
168
1,5
Droogtijd in uren40
Bestrijkbaar oppervlak in m2/lt.

Gebruik:

Chemka PRO-TECT HD: aanbrengen door middel van onderdompeling, kwasten of spuiten.
Dankzij zijn waterverdringend vermogen mag Chemka PRO-TECT HD gebruikt worden op vochtige oppervlakken. Toepassingstemperaturen: 5°C tot +60°C.
Beschermingsduur: binnen: tot 24 maanden, buiten onder afdekking: tot 12 maanden, buiten in open lucht: tot 6 maanden.

VERWIJDERING:

Chemka PRO-TECT HD kan verwijderd worden door middel van organische of alkalische oplosmiddelen.