Mobil Vactra No 2

Beschrijving

De reeks Vactra Oil Genummerd oliën zijn hoogwaardige smeermiddelen speciaal geformuleerd om te beantwoorden aan de hedendaagse eisen voor nauwkeurigheid en eindafwerking van bewerkingsmachines. Ze zijn samengesteld uit hoge kwaliteit basisoliën en een vooruitstrevend additievenpakket wat lage wrijvingseigenschappen biedt naast uitstekende bescherming tegen corrosie en weerstand tegen schuimen. Een ongeëvenaard additievenpakket helpt stick-slip en trillen te verminderen bij grenssmering conditites. Diit laat soepele, gelijkmatige bewegingen toe met de optimale snelheid. De Vactra Oil Nummer serie beschikt over een zeer goed afscheidend vermogen voor koel-emulsies in koelsystemen en minimaliseert de corrosieve gevolgen van hoge pH koelmiddelen op de gesmeerde oppervlakken.

De basisoliën en het additievenpakket werden zorgvuldig uitgekozen om de bescherming van leibanen en een goede filtreerbaarheid te kunnen verzekeren. Dit is belangrijk aangezien een verminderd debiet de kans op verstopte filters, stick-slip, trillen en slijtage kunnen verhogen. De klevende en metaal bevochtende additieven vormen een film die het wegdrukken van de oliefilm tegen gaat op de leibaanoppervlakken wanneer de machine niet in werking is.

Toepassing

De Vactra Oil Nummers reeks wordt aanbevolen voor smering van leibanen en ook als voor olie voor hydraulische systemen van werktuigen. Deze oliën zijn bestemd voor alle combinaties van gietijzeren, stalen en niet-metallische leibaanmaterialen. De Vactra Oil Nummer reeks kan worden toegepast met de hand, door middel van persoliesmering of door circulatiesmering. Door hun hoge druk eigenschappen kunnen ze zelfs aangewend worden voor tandwielsmering in de werktuigenmachines. Zij mogen niet toegepast worden circulatiesystemen waar de olietemperatuur meer dan 66°C bedraagt.