De reinigingscirkel

Het resultaat van een reinigingsproces wordt altijd bepaald door een samenspel van de volgende vier factoren:

  • De chemische actie (werking van het reinigingsmiddel)
  • De tijd (inwerktijd op het vuil)
  • De temperatuur (hogere temperaturen beïnvloeden het reinigingsproces)
  • De mechanische actie (bewerking met behulp van een borstel, spons, etc.)

De Duitse chemicus Sinner bracht deze vier factoren samen in een cirkel. Die cirkel stelt het vereiste reinigingsresultaat voor, de partjes in de cirkel zijn de reinigingsfactoren. Het komt zelden of nooit voor dat alle vier de factoren in een reinigingsproces even belangrijk zijn.

Ter illustratie:

U wast de vuile vaat met de hand af. Bij een relatieve geringe temperatuur en een geringe chemische actie zal het gewenste resultaat voornamelijk bereikt worden door de factor tijd, en nog meer door de factor mechanische actie (de afwasborstel). U zal het water in het teiltje meestal zo heet mogelijk gebruiken vanwege het oplossend vermogen voor bepaalde vetten. Het afwasmiddel zal u ongetwijfeld toevoegen al naar gelang de borden meer of minder vet zijn. Toch is een borstel dikwijls noodzakelijk om resten die in hoekjes en gaatjes zitten los te maken. Hier gaan dus vier verschillende zaken een samenwerking met elkaar aan: het hete water, het afwasmiddel, de borstel en de tijd.

Wordt de vuile vaat gereinigd met behulp van bijvoorbeeld een bandvaatwasmachine (die veelal wordt gebruikt door grote instellingen zoals ziekenhuizen), dan is het schoon worden van de vaat vooral te danken aan de chemische actie en, in wat geringere mate, aan de factor temperatuur. Tijd en mechanische actie zijn hier duidelijk minder van belang. Bij reiniging van de vuile vaat in een gewone huishoudelijke vaatwasmachine is het juist vooral de factor tijd die belangrijk is.

De cirkel van Sinner in de praktijk

Door één of meerdere factoren op te voeren (sterker middel, hardere borstel, hogere tempratuur of langere inwerktijd) kan tóch de gewenste reinigingsgraad bereikt worden als deze oorspronkelijk niet bereikt werd. Mede dankzij Chemka BV kunt u de factor chemische actie opvoeren, zodat u de gewenste reinigingsgraad eerder en gemakkelijker bereikt.

Het te reinigingen onderwerp bepaalt welke middelen u inzet. Een deur ontvetten voor u deze gaat verven vergt een totaal ander middel dan wanneer u uw plastic tuinmeubilair gaat reinigen. Het is daarom van belang dat het middel dat u kiest het gewenste resultaat behaalt. Lees meer over de verschillende soorten reinigingen en de chemische onderbouwing.