Reiniging in het algemeen

Reinigen is een alledaags gebeuren in iedere bedrijfstak en in ieder huishouden. Met reinigen bedoelen we over het algemeen het wegnemen van het ongewenste. En dat is een rekbaar begrip, hiermee kan alles worden bedoeld. Maar wat houdt reinigen nu precies in? Dat legt Chemka BV u graag uit.

De eerste vraag die bij ons opkomt is: waarom reinigen we? Grofweg zijn er twee redenen om iets te reinigen:

  • Cosmetische reiniging: het visueel aantrekkelijk maken van het product/object (bijvoorbeeld het wassen van een auto);
  • Functionele reiniging: het schoonmaken van een product/object zodat er een (na)behandeling op kan plaatsvinden (bijvoorbeeld het ontvetten van metaal alvorens men er een coating op aanbrengt), hierbij liggen de eisen qua reinheid liggen hierbij vaak veel hoger dan bij het cosmetisch reinigen.

Wanneer storend vuil niet regelmatig wordt verwijderd, ondervindt men dat als onaangenaam en ongewenst. Er zullen dan passende maatregelen getroffen moeten worden om een redelijke reinigingsgraad te verkrijgen en zo mogelijk te handhaven. Dat maakt de dagelijkse en periodieke reinigingen zelfs zó belangrijk, dat bij het ontbreken van reiniging elk gebouw, object of apparaat min of meer onbewoonbaar of onwerkbaar zal worden.

De noodzaak & kracht van reinigingsmiddelen

Toch staan de meeste mensen nauwelijks stil bij het feit dat er een aanzienlijke inspanning wordt gevraagd van de verantwoordelijke dienst. Reinigen is namelijk een zeer arbeidsintensief gebeuren; menselijke arbeid is veelal vereist. Sterker nog: er is geen enkele reinigings(be)handeling te bedenken die kan worden uitgevoerd zonder dat er mensen(handen) aan te pas komen. Ondanks dat er door het invoeren van speciale machines, apparaten, materialen en reinigingsproducten met succes getracht wordt de tijd te verkorten en de mechanisatie te vergemakkelijken, heeft men totale uitsluiting van de mechanische actie (arbeid) nog niet kunnen bereiken.

Door de sterk gestegen loonkosten is menselijke arbeid erg duur geworden. Gezien de arbeidsintensieve aard van reiniging geldt dit in het bijzonder voor de dagelijkse en periodieke reiniging. Het is daarom noodzakelijk dat de reinigings(be)handeling zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd om de kosten van het reinigen binnen een aanvaardbaar maximum te houden. Met andere woorden: tegen de laagst mogelijke kosten moet de beste reinigingsgraad verkregen worden. En de enige methode die daarvoor geschikt is, is het doorvoeren van een systematisch onderhoudsplan met gebruikmaking van arbeidsbesparende onderdelen, zoals doeltreffende, geconcentreerde en krachtige reinigingsmiddelen.