Kauwgom verwijderen

Het Hotbox-systeem van Chemka BV is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen, met het doel om zowel aan de hoge eisen van de reinigingsspecialisten als aan die voor de bescherming van het milieu te kunnen voldoen.

Deze innovatieve reinigingstechniek werkt op basis van oververhitte stoom met een temperatuur tot 150°C. Hierdoor is het mogelijk om, milieusparend en vrij van chemicaliën, de hardnekkigste reini­gingsproblemen snel, schoon en bijzonder economisch op te lossen.

Het medium oververhitte stoom brengt een zeer goede reinigende werking tot stand in situaties waarbij door middel van hogere temperatuur substanties opgelost of opgeweekt moeten worden. Theromoplastische verven laten zich bijvoorbeeld onder kortstondige inwerking van hoge temperaturen sterk verweken en bieden daardoor een uiterst geringe weerstand bij het verwijderen.

Het toepassingsgebied van het Hotbox-systeem strekt zich uit van de eenvoudigste tot en met de moeilijkste reinigingsproblemen. Tegelijkertijd is het Hotbox-systeem met een hightech vlakstraal vernevelaar uitgerust, die in combinatie met zachte stoomdruk een uiterst voorzichtig, oppervlakkig afschillen van de verflaag, respectievelijk verontreiniging, tot stand brengt.

Een ander belangrijk criterium bij de reiniging is het reduceren van de waterhoeveelheid tot een uiterst minimum. Bij de toepassing van stoom wordt een aanmerkelijk geringere waterhoeveelheid ver­bruikt dan bij de gebruikelijke reinigingstechnieken. Het verbruik ligt slechts op 4-8 liter per minuut.

De stoomtemperatuur laat zich, afhankelijk van het toepassingsbereik, direct aan de stoomaggregaat traploos van 30-130°C regelen. De aan de straalpijp onder druk uitstromende stoom kan aanvullend met behulp van een handventiel aan de dubbele lans gestuurd worden en laat het toe om zich optimaal aan de steeds wisselende objectvoorwaarden aan te passen.

Werkingsprincipe van het Hotbox-systeem

De stoomstraal brengt door de verhitting van thermoplastische verflagen bij 90-150°C een sterke verweking van de verflakken toe, die zich daardoor met druk moeiteloos laten afschillen. De reiniging kan over het algemeen plaatsvinden zonder inzet van chemicaliën, respectievelijk afbijtmiddelen, en is daardoor milieubewuster. Ondergrond: beton, natuursteen, pleisterwerk, keramiek, baksteen.

De Hotbox reinigt en verwijdert de volgende middelen:

1. Thermoplastische verven zoals bijvoorbeeld:

 • Dispersieverven
 • Latexverven
 • Scheuroverbruggende verfsystemen
 • Alkydharslakken
 • Olielakken
 • Chloorrubber lakken (waterbekken, drinkwaterreservoirs)
 • Acryldispersielakken
 • Acryllakken, graffitibeschilderingen
 • Bitumen en verven
 • Dispersie-kleefstoffen

2. Olie-achtige substanties

 • Roetaanslag
 • Olie – respectievelijk vetafzetting

3. Micro-organismen

 • Mos
 • Algen
 • Schimmelpaddenstoelen